Uncategorized

Klauzula informacyjna

————— TREŚĆ KLAUZULI INFROMACYJNEJ —————————————

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pełna nazwa administratora z siedzibą w siedziba w Londynie, Uxbridge Road 84, W13 8RA. Może Pani/Pana się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu nr telefonu lub adres email adres email.
2. Pani/Pan może się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewski pod e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
a. Organom Państwowym zgodnie z prawem
b. Podmiotem realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacji opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO
6. Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
8. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres realizacji celu lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pani/Pana prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
1o. „Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.”
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

————— KONIEC TREŚCI KLAUZULI INFROMACYJNEJ —————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *