Regulamin Programu Poleceń Sami Swoi Premium.

 1. Program Poleceń daje możliwość polecania usług Sami Swoi Premium osobom prowadzącym swój biznes w Wielkiej Brytanii.
 2. Z Programu Poleceń mogą korzystać osoby, które posiadają aktywne konto klienta biznesowego.
 3. Polecać można za pomocą powyższego formularza.
 4. Warunki konieczne do przystąpienia do Programu Poleceń:

a) Osoba polecająca posiadać musi aktywne konto biznesowe 

b) Osoba polecona

– musi założyć konto biznesowe, aby móc skorzystać z programu poleceń 

– w ciągu 30 dni od założenia konta, musi wykonać transfery na kwotę minimum 1000.00 GBP

 1. W momencie, gdy polecona firma zrealizuje wyżej wymienione warunki, firmie polecającej przysługuje miesiąc darmowych transferów do Polski*
 2. Darmowe transfery do Polski dotyczą jedynie oferty Sami Swoi Premium.
 3. W zależności od liczby poleconych firm okres na darmowe transfery może być wydłużony.
 4. Polecona firma otrzymuje przekaz EXPRESS+ (w zależności od kanału wykonywania transferu) za darmo na okres miesiąca.
 5. Okres miesiąca czasu liczony jest dzień po wykonaniu transferów na kwotę minimum 1000.00 GBP.
 6. Program Poleceń musi być wykorzystywany zgodnie z prawem, regulaminem i w dobrej wierze. Jako uczestnik Programu Poleceń nie możesz:
  • używać fałszywych lub kradzionych danych w celu stworzenia fikcyjnych kont i polecania ich;
  • zapraszać firm, których nie znasz, w sposób, który zostanie uznany za spam lub inny niechciany
  • zapraszać obecnych klientów Sami Swoi Premium;
  • działać w jakikolwiek inny sposób, który ma podważyć zasady Programu Poleceń lub tego regulaminu.
 1. Przystępując do Programu Poleceń, oświadczasz, że uzyskałeś/aś zgodę firm polecanych na przekazanie nam ich danych.
 2. Sami Swoi Premium ma prawo do nieuznania poleceń i nieprzyznania darmowych przekazów, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie regulaminu oraz idei Programu Poleceń.
 3. W momencie stwierdzenia naruszenia regulaminu Programu Poleceń, Sami Swoi Premium może podjąć akcje, które mogą skutkować zamknięciem konta firmy polecającej, poleconej lub zawieszeniem Programu Poleceń.
 4. Sami Swoi Premium nie ponosi odpowiedzialności za użycie Programu Poleceń, które jest niezgodne z regulaminem.
 5. Sami Swoi Premium zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub zakończenia Programu Poleceń w dowolnym momencie jego trwania, bez wcześniejszego uprzedzenia.

*w zależności od obecnej oferty